Natrag na sve novostiUvid i savjeti pri investiranju u najnoviju članicu EU – London, Hotel Hilton on Park Lane, 14. listopada 2013., seminar organiziran od Babić i partneri odvjetničko društvo d.o.o.

listopad 2013

 

O Seminaru

Babić i partneri organizirali su seminar Doing Business in Croatia – Insights and tips on investing in the EU’s newest member. Seminar je održan u Londonu, hotelu Hilton on Park Lane 14. listopada 2013. godine i pokrio je temeljna pravna pitanja pri razmatranju mogućnosti investiranja u Republiku Hrvatsku.

 

Moderator

Sarah Hutchinson, Vice President (Business Development), The University of Law, London

 

Predavači

Boris Babić, Senior Partner, Babić & Partners, Zagreb

Marija Gregorić, Partner, Babić & Partners, Zagreb

Iva Basarić, Senior Associate, Babić & Partners, Zagreb

 

Teme

Pored ostalih razmatrane su i ove teme:

– Gospodarska situacija u Republici Hrvatskoj i specifične mogućnosti investiranja po sektorima

– Preporuke kako prebroditi kulturološke razlike i umanjiti pravne rizike

– Glavni problemi i kako se nositi sa preprekama

– Oprez pri kupnji: temeljna pitanja kod kupnje poduzeća u Republici Hrvatskoj

– Mogućnosti i izazovi u području radnog i imigracijskog prava

– Refleksije glede članstva u EU i učinaka koje članstvo ima na Republiku Hrvatsku

 

Dodatne informacije

Za eventualne dodatne informacije, uključivo i prezentacije sa seminara molimo javite se na office@babic-partners.hr