Područja prakse

 • Bankarsko i financijsko pravo
 • Pravo tržišta kapitala i investicijskih fondova
 • Pravo tržišnog natjecanja
 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Radno pravo
 • Pravo vezano uz energetiku
 • Franšize i distribucija
 • Pravo vezano uz javnu nabavu
 • Pravo vezano uz hotelsku industriju
 • Imigracijsko pravo
 • Pravo vezano uz informatičku tehnologiju i telekomunikacije
 • Pravo farmaceutske i medicinske industrije
 • Rješavanje sporova
 • Pravo vezano uz spajanja i preuzimanja
 • Pravo nekretnina

Pravna pomoć kod financiranja transakcija vezanih uz stjecanje, spajanje ili pripajanje

Pravo vezano uz financijske usluge i regulatorna pitanja

Pravna pomoć kod financijskog restrukturiranja i refinanciranja

Pravna problematika vezana uz zajmove i kredite

Pravo vezano uz financiranje projekata

Pravo vezano uz financiranje vezano uz nekretnine

Pravo vezano uz strukturirano financiranje

Pravni aspekti izdavanja vrijednosnih papira

Pravo vezano za uvrštavanje vrijednosnih papira na uređena tržišta

Pravo vezano za investicijske fondove

Regulatorna pitanja i zastupanje u postupcima pred Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga

Istrage u svezi zabranjenih ponašanja i postupci za oslobođenje/umanjenje upravno-kaznenih mjera

Sudski postupci povodom povreda tržišnog natjecanja

Programi i pregledi usklađenosti s pravom tržišnog natjecanja

Postupci ocjene koncentracija poduzetnika

Pravna pitanja cjenovne politike

Pravni aspekti vertikalnih i horizontalnih ugovora

Izrada i savjetovanje u svezi svih vrsta trgovačkih ugovora

Osnivanje i pravna podrška poslovanju trgovačkih društava

Pravna problematika korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti

Statusnopravne podjele i reorganizacije

Opće savjetovanje iz područja prava trgovačkih društava

Pravo vezano za projekte zajedničkih ulaganja i strateških povezivanja

Pravni aspekti poslovne reorganizacije i prijenos poduzeća

Pravo vezano uz ugovore o radu, radnopravne pravilnike i postupke

Pravo vezano uz pitanja zaštite osobnih podataka radnika

Pravni aspekti kompenzacijskih paketa te radničkog dioničarstva

Pravo vezano uz odnose sa predstavnicima radnika/sindikatima

Pravo vezano uz pojedinačne i kolektivne otkaze te raskide ugovora

Pravna pomoć kod projekata vezanih uz naftu i plin

Pravna pomoć kod energetskih projekata

Pravo vezano uz javno privatno partnerstvo

Regulatorne dozvole i usklađenost s propisima

Pravo vezano uz projekte obnovljive energije

Izrada ugovora o vođenju poslova i franšiznih ugovora

Izrada ugovora o zakupu i ugovora o pravu na vremenski ograničenu uporabu

Pravo vezano uz financiranje i strukturiranje

Pravo vezano uz prostorno planiranje, razvoj i gradnju

Pravo vezano uz regulatorna pitanja

Pravo vezano uz zaštitu tajnosti podataka i upravljanje podacima

Pravna pomoć kod projekata vezanih uz informatičku tehnologiju

Pravo vezano uz regulatorne dozvole i usklađenost s propisima

Izrada tehnoloških ugovora Pravna pomoć kod projekata vezanih uz telekomunikacije

Izrada pravilnika u svezi promocije proizvoda

Izrada ugovora specifičnih za industriju i utvrđivanje cijena

Pravo vezano uz klinička ispitivanja

Pravna problematika zaštite osobnih podataka

Pravo vezano uz interne i državne istrage

Pravna problematika odgovornosti proizvođača

Pravna pomoć kod pribavljanja dozvola i odobrenja regulatora

Arbitraža i drugi načini alternativnog rješavanja sporova

Sporovi vezani uz pravo tržišnog natjecanja

Trgovački i post-akvizicijski sporovi

Sporovi vezani uz pravo zaštite okoliša

Radnopravni sporovi

Izrada i provedba transakcijske dokumentacije

Provedba pravnog dubinskog ispitivanja

Pravno strukturiranje transakcije

Javne ponude za preuzimanja

Post-akvizicijska pravna podrška

Pravna pomoć kod istiskivanja manjinskih dioničara

Pravna pomoć kod stjecanja, investiranja i otuđivanja nekretnina

Pravna pomoć kod komercijalnog zakupa nekretnina

Pravo vezano uz projekte izgradnje nekretnina

Pravna pomoć kod pitanja vezana uz zaštitu okoliša

Pravo vezano uz hipotekarna osiguranja

Pravo vezano uz prostorno uređenje

Izrada ugovora o upravljanju nekretninama