Međunarodna orijentacija

Međunarodno promišljanje

Budući radimo neprestano u međunarodnom okruženju, naše Društvo razvilo je pristup “međunarodnog-promišljanja”. To znači da se lokalna stručnost isprepliće s dubokim razumijevanjem i
poznavanjem stranog pravnog okruženja u kojem naše stranke posluju, uključujući pravo Europske Unije.

Međunarodna suradnja

Naše Društvo je neovisno, ali redovito surađuje s velikim međunarodnim odvjetničkim kućama, uključujući najistaknutija odvjetnička društva u Europi i svijetu. Isto tako, ostvarujemo intenzivnu suradnju s odabranim odvjetničkim društvima u regiji.

Obrazovanje

Svi naši pravnici imaju izvrsno pravno obrazovanje. Mnogi od njih studirali su na najboljim svjetskim sveučilištima. Radi kontinuirane edukacije održavamo bliske odnose s članovima akademske zajednice. Obrazovne programe provodimo kako interno, tako i u različitim stranim obrazovnim ustanovama. U središtu našeg edukativnog sustava jest koncept mentorstva koji podržava poslovanje Društva u kojem broj pravnika ne premašuje značajno broj partnera u Društvu. Ovakav pristup omogućuje brzu komunikaciju te obrazovni proces u kojem se znanje i iskustvo učinkovito prenose na mlađe pravnike.

Informatička tehnologija i sigurnosni sustavi

Naši sustavi informatičke tehnologije i sigurnosni sustavi postavljeni su sukladno zahtjevima vodećih međunarodnih korporacija. Društvo prati najnovija dostignuća u informatičkoj tehnologiji za pravni sektor. Neki od sustava koje koristimo jesu najnoviji računalni programi za obračun nagrada i troškova i izdavanja računa te računalni programi za vođenje predmeta.