Natrag na sve novostiUspješno održana konferencija “EU Damages Directive Implementation – Half Time” Održana u Briselu 16. lipnja 2016.

lipanj 2016

Prezentacije dostupne na https://babic-partners.livecasts.eu/eu-damages-directive-implementation/about