Natrag na sve novostiHrvatska Vlada namjerava prodati udjele u 600 društava u slijedeće dvije godine

siječanj 2013

Prema novinskim napisima, Vlada RH bi do kraja 2013 godine trebala prodati udjele i dionice u oko 300 društava, a do kraja 2014. i u daljnjih 300. Od prvog kruga prodaje očekuje se zarada od oko tri milijarde kuna.

Državni je portfelj načelno podijeljen u tri skupine. U prvu skupinu ulaze društva od posebnog državnog interesa u kojima Vlada namjerava zadržati svojevrsni kontrolni udio (primjerice 25% + jedna dionica). Najznačajniji prihod iz ove skupine očekuje se od prodaje Hrvatske poštanske banke i Croatia Osiguranja. Vlada je razmatrala privatizaciju ovih društava sve od preuzimanja vlasti u 2011. pa su početni koraci u procesu privatizacije već poduzeti. Isti je privatizacijski put namijenjen i za druga značajnija društva kao što su INA, Jadrolinija, Luka Rijeka i Đuro Đaković. U drugu kategoriju ulazila bi društva u kojima se očekuje dokapitalizacija, a od kojih je samo ACI do sada privukao zanimanje javnosti.

Treća skupina bi trebala obuhvatiti društva koja su neprestano poslovala s gubicima i koja očekuje potpuna privatizacija. Vlada se tako namjerava riješiti udjela u brojnim turističkim društvima (kao što su hotelska društva Medena, Maestra, Makarska, Korčula, Orebić, itd.) kao i u Borovu, Tiskari Vjesnik i Brijuni Rivijeri.