Natrag na sve novostiCompetition Law and Enforcement in the Western Balkans – seminar u zajedničkom uredu odvjetničkih komora Engleske i Walesa, Brussels, 7. svibnja 2012., u organizaciji Babić i partneri, odvjetničko društvo

svibanj 2012

1. Uvod

„Zapadni Balkan“ je regija u promjenama. Republika Hrvatska postala je 28. članicom EU 1. srpnja 2013. Pristupni pregovori su zamahu sa Srbijom, Crnom Gorom i Bivšom jugoslavenskom Republikom Makedonijom (“BJRM”). Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo idu prema statusu kandidata. Ovi događaji izazvati će značajne promjene u načinu na koji će se gospodarstva u tim državama voditi. Nakon nekoliko desetljeća obnove na nacionalnoj osnovi, tvrtke i vlade morati će se prilagoditi europskom pristupu i pravo tržišnog natjecanja imati će važnu ulogu u tome. Na ovom seminaru organiziranom od  odvjetničkog društva Babić i partneri, Zagreb, Republika Hrvatska predavači su se osvrnuli na stvarnu provedbu prava tržišnog natjecanja u regiji, ključne trendove i razvoj, kao i na praktične savjete temeljene na  prethodnim transakcijama i predmetima u kojima su pojedini predavači sudjelovali.

2. Predavači

2.1 Uvodno izlaganje

Alison Hook, Direktor, Hook International, London

2.2 Moderator

Margaret Doyle, kolumnist, Reuters Breakingviews, Thomson Reuters

2.3 Predavači

Dag Johansson, Policy Co-ordinator, Međunarodni odnosi, Europska komisija, Brussels, iznio je osobno stajalište o temi: “Pitfalls and Challenges for Emerging Competition Regimes”.

Boris Babić, senior partner, Babić i partneri, Zagreb, Republika Hrvatska, govorio je o pravu tržišnog natjecanja  i njegove provedbe diljem „Zapadnog Balkana“ (Hrvatska, Srbija, Bosna i BJRM osobito).

Iva Basarić, odvjetnica, Babić i partneri, Zagreb, Republika Hrvatska, predstavila je izlaganje: “Mulit-jurisdictional Merger Filing in the Region”.

3. Neke od raspravljanih tema:

–  Konvergencija kao balansiranje: mora se omogućiti fleksibilnost te prilagoditi okolnostima pojedine države;
–  Pojednostavljivanje i pogrešna tumačenja (npr. definicija vladajućeg položaja);
–  Određivanje prioriteta i upravljanje projektima u tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja;
–  Postupci ocjene koncentracija poduzetnika u regiji  kroz više jurisdikcija: izlaganje (case study);
–  Karteli i pokajnički programi: kako se provode i  koje industrije su potencijalno najizloženije;
–  Odnos između prava tržišnog natjecanja EU i prava tržišnog natjecanja u lokalnim jurisdikcijama;
–  Regionalna konvergencija: postoji li zapravo model zakona u regiji i kako utječe na provedbu prava tržišnog natjecanja;
–  Najznačajniji predmeti, statistika  i trendovi.

 

4. Dodatne informacije

 

Za eventualne dodatne infirmacije, uključivo i prezentacije sa seminara molimo javite se na office@babic-partners.hr