Natrag na sve novostiOdvjetničko društvo Babić i partneri pokrenulo novu web stranicu

ožujak 2013

Odvjetničko društvo Babić i partneri s ponosom predstavlja svoje potpuno nove web stranice (http://www.babic-partners.hr/). Web stranice društva namijenjene su prvenstveno detaljnijem informiranju stranaka i potencijalnih stranaka o pravnim uslugama koje društvo pruža, kao i o novostima i trendovima važnim za poslovnu i pravnu zajednicu. U nastojanju da  omogućimo snažnije iskustvo, usmjerili smo svoje snage u razvijanje sadržajno bogate web stranice koja naglašava našu predanost strankama i njihovim interesima, uključujući i redovito ažuriranje pravnih novosti, obavijesti o događanjima, stručnih publikacija i drugih sadržaja.