Natrag na sve novostiAgencija za zaštitu osobnih podataka izrekla je novu novčanu kaznu operatoru elektroničkih komunikacijskih usluga zbog povrede GDPR-a

ožujak 2023

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) nedavno je izrekla operatoru elektroničkih komunikacijskih usluga novčanu kaznu u iznosu od 20.000 EUR zbog nezakonite obrade osobnih podataka korisnika. Prema informacijama objavljenim od strane AZOP-a, novčana kazna je izrečena zbog povrede članka 6. stavka 1. GDPR-a (odnosno zbog nepostojanja pravne osnove za obradu) jer je operator, u svojstvu voditelja obrade, nastavio obrađivati osobne podatke korisnika tijekom razdoblja duljeg od 12 mjeseci nakon prestanka ugovora s korisnikom bez postojanja pravne osnove za takav nastavak obrade, a nastavak obrade je u međuvremenu izložio osobne podatke korisnika sigurnosnom incidentu.